Kontrola práce neschopných PDF Tisk Email

Proč kontrolovat práce neschopné zaměstnance?

V odbodí prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti má zaměstnavatel zákonnou povinnost vyplácet náhradu mzdy za tyto dny. Vzhledem k tomu, že až 40% práce neschopných jsou zaměstnanci, kteří neschopnost pouze zneužívají, má zaměstnavatel značné neoprávněné náklady na tyto zaměstnance a další náklady na zajištění chodu výroby za tyto zaměstnance.


Cílé této služby

  • snížení procenta podvodné nemocnosti
  • úspora v personální oblasti
  • snížení nákladů zaměstnavatele na neoprávněnou nemocenskou
  • psychologický dopad na zaměstnance
  • snížení nákladů na přesčasovou práci náhradních pracovní

 

Jak ve firmě snížit vysokou NEMOCNOST?

Cesta ke snížení nemocnosti se jmenuje STÁLÁ KONTROLA. Podle současné zákonné úpravy je zaměstnavatel oprávněn své zaměstnance kontrolovat, zda dodržují léčebný režim. Kontroly může provádět svépomocí, pomocí OSSZ nebo k tomu využít třetí osoby např. externí společnost. Kontrola práce neschopných může být vykonávána podle návrhu v týdnu i o víkendech a svátcích.


Jak to funguje?

  • pracovník provádějící kontrolu (dále jen kontrolor) provede návštěvu zaměstnance v pracovní neschopnosti na adrese, která je nahlášena jako místo léčebného pobytu
  • pokud zaměstnanec na této adrese neníítomen a přitom by tam dle léčebného režimu být měl, je tato skutečnost nahlášena zaměstnavateli provedením zápisu, který je doplněn fotodokumentací (prokazující, že se kontrolor v danou dobu skutečně nacházel na dané adrese, tzn. fotografií bydliště, zvonku, atd.) se zaznamenaným časem a datem návštěvy
  • v případě, že zaměstnanec přítomen je, je proveden zápis, který je spolu s dalšími předán zaměstnavateli.

Četnost kontrol závisí na požadavku objednavatele, doporučujeme minimálně 2 3 kontroly během 14 dní. Pokud dojde ke zjištění, že došlo k porušení léčebného režimu, je vhodné provést kontrol více.


Cena služby KONTROLA PRÁCE NESCHOPNÝCH

Plánovaná kontrola do 48 hodin - 299,- Kč

Okamžitá kontrola do 12 hodin od nahlášení - 499,- Kč

Kontrola víkendová a ve státní svátek - 599,- Kč

Plánovaná kontrola plus (kontrola do 48 hodin ve Vámi zvolený čas) - 399,- Kč

 

Při kontrole s výjezdem do 10km neúčtujeme poplatek za ujeté kilometry, za každý další ujetý kilometr 7,- Kč.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH

 

Odkaz na plné znění zákona o nemocenském pojištění:

https://ppropo.mpsv.cz/zakon_187_2006?fbclid=IwAR0tVCTEzVuzQE5HIfe5sll5UnGEUp00aPjZ0PMOeGVRCrA0AxPzvtx2kNQ